MOTIVOINNIN ABC

Hyvää tarkoittava motivointi ei aina osu maaliin, vaan joskus kannustus kaikuu kuuroille korville. Let’s Move It -ohjelman vuorovaikutustyökalut pohjautuvat motivoivan vuorovaikutuksen tutkittuihin lähestymistapoihin. Terveydenedistämisen ammattilaisilla onkin näitä jo paljon käytössä. Pienillä lisämausteilla ja vuorovaikutustekniikoilla voit tehostaa motivointityyliäsi entisestään!

Vuorovaikutuksella on yllättävän tärkeä rooli terveyden edistämisessä. Ohjelman puolestapuhuja Jenny Lehtinen kertoo muun muassa, millaisia haittavaikutuksia hänen kokemuksensa mukaan voi tulla, kun ihmisiä ”väärällä tavalla” kannustetaan liikkumaan enemmän. Lehtinen on viime aikoina pistänyt itsensä likoon elintapamuutoksen kokemusasiantuntijana ja Läskimyytinmurtajat-yhteisön perustajana.

Videon jälkeen löydät Let’s Move It -materiaaleja: motivoivan vuorovaikutuksen periaatteet, esimerkkivideot ja nelisivuisen pikaoppaan. Näiden materiaalien avulla liikkumisen ottaminen puheeksi onnistuu helpommin.

MOTIVOIVAN VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTEET

1.

MOTIVAATIOTA EI VOI KAATAA TOISEEN ULKOAPÄIN

Motivoivassa vuorovaikutuksessa autetaan nuorta tunnistamaan motivaation siemeniä omassa itsessään. Tavoitteena on, että nuori löytää omat syynsä muutokseen. Tällöin hän toimii ja puhuu itse muutoksen puolesta.

2.

TEE YHTEISTYÖTÄ JA TARJOA VASTUUTA

Kun ohjaaja auttaa nuorta muutoksessa, hän tekee yhteistyötä nuoren kanssa eikä painosta tai pakota häntä. Ohjaaja osoittaa olevansa kiinnostunut ohjattavan ajatuksista ja auttaa nuorta kulkemaan kohti arjen muutosta. Lopulta vastuu muutoksesta on aina ohjattavalla. Ohjaajan vastuulla on tarjota muutoksen työvälineitä ja tukea.

3.

LÄHDE VOIMAVAROISTA JA VAHVUUKSISTA, ÄLÄ VIRHEISTÄ TAI ONGELMISTA

Kun ohjaus keskittyy vahvuuksien tunnistamiseen sekä pystyvyyden ja osaamisen tunteiden vahvistamiseen, se toimii paremmin kuin ongelmiin keskittyvä ohjaus. Kun nuoreen on valettu luottamusta omiin kykyihin ja annettu konkreettisia keinoja, hän todennäköisemmin yrittää muutosta. Auta nuorta asettamaan omat, sopivan kokoiset tavoitteensa muutokselle.

4.

MUUTOS ON PROSESSI – PIKARATKAISUT EIVÄT KANNA PITKÄLLE

Kun nuorta autetaan elämäntapamuutokseen, ohjaajan tiedostamattomana tavoitteena saattaa olla mahdollisimman pikaisten tulosten ja välittömän muutoksen saavuttaminen. Tällaiset tavoitteet heijastuvat ikävällä tavalla keskustelun tunnelmaan. Tavoitteena tulisikin olla se, että nuori pohtii aidosti muutoksen mahdollisuutta ja tunnustelee itselleen sopivia vaihtoehtoisia keinoja. Tällainen lähestymistapa luo avoimen ilmapiirin. Prosessi voi olla pitkä, eikä siinä kannata olla kärsimätön.

5.

HYVÄKSYNTÄ JA MYÖTÄTUNTO SULATTAVAT VASTARINNAN

Vuorovaikutustilanteessa on hyvä asettua ohjattavan asemaan. Jos nuorta lähestyy tuomitsemalla tämän epäterveellisiä valintoja, hän saattaa vetäytyä ja lopettaa yhteistyön ohjaajan kanssa. Siksi hyväksyntä on äärimmäisen tärkeää. Väittely ajaa poteroihin, kun taas yhteistyö vie kohti ratkaisuja.

6.

MUUTOSMOTIVAATION HERÄTTELY JA TAVOITTEELLINEN TUKEMINEN

Ohjauksen tavoitteena on siis herättää ohjattavan kiinnostus oman liikunnallisen tilansa kohentamiseen. Kiinnostuksen voi herättää pohtimalla esteitä muutoksen tiellä sekä kokeilemalla itselle sopivia tapoja ylittää näitä esteitä. Painostamista ja tyrkyttämistä on syytä välttää. Eteneminen pienin askelin kohti tavoitetta tuottaa pysyvämpiä tuloksia kuin äkilliset riuhtaisut.

ESIMERKKIVIDEOT

Saman vuorovaikutustilanteen voi toteuttaa ei-motivoivasti tai motivoivasti. Kaksi videoparia alla havainnollistavat samaa tilannetta eri tyylillä toteutettuina.

MITEN OHJEISTAN?

Videoissa 1 ja 2 opettaja ohjeistaa opiskelijoita toimintakykymittausten tekemiseen. Mitä eroja löydät tyyleissä? 

Video 1: 

Video 2: 

MITEN ANNAN PALAUTETTA?

Videoissa 3 ja 4 annetaan vähän liikkuvalle opiskelijalle  palautetta toimintakykymittauksista.  Miten tilanteet mielestäsi sujuvat?

Video 3: 

Video 4: 

PIKAOPAS

Motivoivan vuorovaikutuksen pikaopas kokoaa yhteen keinoja, joilla parannat ryhmän ilmapiiriä ja helpotat omaa työtäsi ohjaajana. Löydät myös käytännönläheisiä esimerkkitilanteita liikuntatunneilta. Tutustu, tulosta ja ota käyttöön!

Let’s Move It on Helsingin yliopistossa vuosina 2012–2018 toteutettu tutkimushankekokonaisuus, jota ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö (2012–2018) , sosiaali- ja terveysministeriö (2012–2014) ja Suomen Akatemia (2016–2018). Lue lisää tutkimuksesta täältä!

 

Tietosuojaseloste

Creative Commons -lisenssi
Let's Move It -materiaalipankki, jonka tekijä on Nelli Hankonen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.