VÄHENNÄ ISTUMISTA!

Hienoa, että olet kiinnostunut oppituntien aktivoinnista! Tällä sivulla tarjoamme työkaluja sekä opettajien omaan käyttöön että koko työyhteisön aktivointiin. Annamme askelmerkkejä oppilaitoskulttuurin muuttamiseen, työkalupakin ja pikaoppaan oppituntien aktivointiin sekä käytännön ohjeita aktiivisiin taukoihin.

ASKELMERKIT

Usein oppilaitoksissa mietitään, miten henkilöstö saadaan mukaan vähentämään opiskelijoiden liiallista istumista oppitunneilla.

 

Opettajille suunnatut Let’s Move It -työpajat ja materiaali ovat saaneet hyvää palautetta opettajilta. Google Driven Istumisen vähentäminen -kansiosta löydät materiaalit kahden 1,5 tunnin mittaisen työpajan pitämiseen esimerkiksi opettajainkokouksissa.

Mikäli haluat lähteä kevyemmin liikkeelle, suosittelemme alkuun tunnin mittaista kick off -tilaisuutta henkilöstölle. Tilaisuuden tavoitteena on saada henkilöstö oivaltamaan istumisen vähentämisen hyötyjä ja keinoja yhdessä keskustellen.

79%

OPETTAJISTA USKOI LET’S MOVE IT -TYÖPAJOJEN SEURAUKSENA KOLLEGOIDENSA VÄHENTÄVÄN OPPILAIDEN LIIALLISTA ISTUMISTA OPPITUNNEILLAAN 

Seuraavien viiden askeleen avulla pääset alkuun!

1.

JOHDON SITOUTTAMINEN ON KAIKEN A JA O

Opettajat kaipaavat vertaistuen lisäksi johdon tukea. Siksi on tärkeää keskustella aktiivisuuden lisäämisestä johdon kanssa. Voit nostaa esiin esimerkiksi syitä sille, miksi aktiivinen toimintakulttuuri tukee opiskelukykyä ja opintojen sujumista. Johto puolestaan voi osoittaa tukensa mahdollistamalla kick-offien ja työpajojen pitämisen työajalla ja käyttämällä itse aktivoivia keinoja henkilöstökokouksissa. Kokousten aktivoimiseen löydät helppoja keinoja materiaalipankistamme Google Drivesta!

2.

PUHUKAA ISTUMISESTA JA KESKUSTELKAA AKTIIVISUUDEN HYÖDYISTÄ

Aluksi on hyödyllistä pohtia tärkeitä syitä toimia. Voit viritellä keskustelua materiaalipankista löytyvillä istumisen vähentämisen hyötyjä kuvaavilla seurauskorteilla. Printtaa seurauskortit, aseta ne pöydälle ja pyydä työyhteisön jäseniä valitsemaan korteista heille itselleen tärkeä syy vähentää nuorten istumista. Näin jokainen pääsee kertomaan omat syynsä, palauttamaan mieleen istumisen vähentämisen lukuisat hyödyt ja niistä voidaan keskustella yhdessä.

3.

KÄYKÄÄ LÄPI AKTIVOINTIKEINOJA JA HUOMATKAA, KUINKA PALJON TEETTE JO

Istumisen vähentäminen on muutakin kuin taukojumppaa. Tämän vuoksi on tärkeää keskustella keinojen runsaudesta. Kukin opettaja voi valita itselleen sopivan keinon. Olemme koonneet työkalupakkiin erilaiset keinot luokkahuoneen aktivoinnin toteuttamiseen. Opettajat voivat ryhmässä tutustua työkalupakin sisältöön valmiiden Learning Cafe -rastiemme avulla – tämä aktiviteetti on saanut suosiota opettajien keskuudessa! Printtaa rastit seinille, kiertäkää rastit pienryhmissä ja keskustelkaa rasteilla olevista kysymyksistä. Näin keinot tulevat tutuiksi ja innostus kokeilemiseen kasvaa!

4.

MIETTIKÄÄ, MITÄ VOISITTE KOKEILLA SEURAAVAKSI – YHTEINEN SUUNNITELMA TUO VARMUUTTA

Kick off -tilaisuuden lopuksi kannattaa laatia oma suunnitelma, mitä keinoja kukin lähtee kokeilemaan opetuksessaan. Suunnitelman tekeminen edistää tutkitusti tavoitteen toteutumista, ja siksi sen tekeminen kannattaa. Opettajat ovat havainneet vertaisryhmässä suunnittelun auttavan kokeilun toteutumisessa. Ole kiinnostunut muiden suunnitelmista ja anna niistä positiivista palautetta.

5.

ONNISTUMISTEN JA HAASTEIDEN PURKAMINEN VAHVISTAA JATKUVUUTTA

Muutama viikko kick off -tilaisuuden jälkeen kannattaa kokoontua ryhmänä uudelleen. Keskustelkaa pienryhmissä ja koko porukan kesken aktivoinnin onnistumisista. Tuliko kokeiltua niitä keinoja, joita suunnitteli kokeilevansa? Miten opiskelijat suhtautuivat istumisen vähentämiseen? Mitä hyvää kokeilu toi sinulle tai opiskelijoille? Millaisia haasteita kenties kohtasitte? Valmiin diapohjan keskustelun tueksi löydät materiaalipankistamme.

ENTÄ MITEN PITÄÄ YLLÄ AKTIIVISUUTTA JATKOSSA?

Ota käyttöön materiaalipankista löytyvä valmis Vuosikello-pohja suunnitelman toteuttamiseksi koko työporukan voimin!

Vinkki: Opettajien kokemusten mukaan Let’s Move It-opiskelijaohjelman käyneet ryhmät oli helpompi saada mukaan vähentämään istumista. Keskusteluharjoitusten avulla he olivat sisäistäneet istumisen vähentämisen hyödyt. Let’s Move Itin eri osat siis tukevat toisiaan.

TYÖKALUPAKKI

Tämä kattava opas auttaa opettajia kokeilemaan ja valitsemaan itselleen mieluisia keinoja tuntien aktivoimiseen. Lisäksi löydät vinkkejä elvyttävistä tauoista muulla tavoin kuormittavaan työhön.

PIKAOPAS

Pikaopas käy läpi tiiviisti Työkalupakin parhaat palat. Pikaopas auttaa etsimään tapoja motivoida vähentämään istumista. Voit tulostaa pikaoppaan yhdelle arkille ja jakaa sen myös kollegoillesi!

AKTIIVISUUSBREIKIT

Yksi lukuisista keinoista oppituntien aktivointiin on aktiivisuusbreikki.  Printtaa pidetyt julisteet oppituntien aktivoinnin tueksi. Julisteissa kiinnitetään huomio breikkien hyötyihin: voiman, virkeyden, rentouden ja liikkuvuuden lisäämiseen – breikkejä ei tehdä niiden itsensä vuoksi vaan niistä saatavien hyötyjen!

YouTube-kanavamme breikkivideoiden taustalle voitte valita musaa yhdessä opiskelijoiden kanssa! Näin open ei tarvitse näyttää breikin liikkeitä. Yhden esimerkkivideon löydät alta, loput YouTubesta!

Breikit on suunniteltu soveltuvaksi vähän liikkuville ja eri kuntotasojen opiskelijoille.

Let’s Move It on Helsingin yliopistossa vuosina 2012–2018 toteutettu tutkimushankekokonaisuus, jota ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö (2012–2018) , sosiaali- ja terveysministeriö (2012–2014) ja Suomen Akatemia (2016–2018). Lue lisää tutkimuksesta täältä!

 

Tietosuojaseloste

Creative Commons -lisenssi
Let's Move It -materiaalipankki, jonka tekijä on Nelli Hankonen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.