OPISKELIJOIDEN
HARJOITUKSET

Esittelemme tällä sivulla makupaloina viisi liikunnan ja terveystiedon tunneille suunnattua toiminnallista keskusteluharjoitusta laajasta, kuuden oppitunnin pituisesta Let’s Move It -ohjelmasta. Nämä viisi harjoitusta ovat saaneet opiskelijoilta parasta palautetta. Suosittelemme toki vetämään koko kuuden tunnin kokonaisuuden. Löydät Let’s Move It -kokonaisuuden materiaaleineen Google Driven Harjoitukset-kansiosta.

Harjoitukset ovat yhteensopivia terveystiedon ja liikunnan opetussuunnitelmien kanssa. Ne soveltuvat myös käytettäväksi ryhmänohjaustunneilla.

Harjoitukset eivät ole varsinaisesti liikuntaa, vaan niiden pääasiallinen tarkoitus on herättää keskustelua ja ajatuksia. Harjoitusten avulla nuori voi laventaa käsitystään liikunnasta ja pohtia itselleen tärkeitä syitä liikkua. Lisäksi nuori oppii keinoja lisätä liikuntaa omassa arjessaan.

93%

LET’S MOVE IT -OPISKELIJAOHJELMAAN PEREHTYNEISTÄ OPETTAJISTA USKOI SEN AUTTAVAN NUORTEN LIIKUNNAN EDISTÄMISESSÄ

Alta löydät viisi ohjevideota suosituimpien harjoitusten vetämiseen ja opiskelijoille suunnatun työkirjan. Harjoitukset 1–3 herättelevät motivaatiota, ja harjoitukset 4–5 auttavat opiskelijoita asettamaan realistisia tavoitteita ja tekemään konkreettisia suunnitelmia.

SUOSITUIMMAT LET’S MOVE IT -HARJOITUKSET

Löydät ohjevideot kunkin harjoituksen vetämiseen alta. Harjoituksissa tarvittavat diat ja muun materiaalin löydät Harjoitukset-kansiosta Google Drivestä.

1. LIIKKUJAJANA (HARJOITUKSEN KESTO 10 MIN)

Harjoituksen tavoitteena on pyrkiä keskustelun avulla muuttamaan sitä, miten ihminen mieltää liikunnan tai liikkumisen. Kun nuori tunnistaa omia vahvuuksiaan liikkujana, hänen on helpompi rakentaa uusia liikuntatottumuksia.

Lataa aineisto:
Opiskelijoille esitettävät diat
Kirjalliset ohjeet keskustelun fasilitointiin

2. LIIKUNNAN SEURAUSKORTIT (HARJOITUKSEN KESTO 10 MIN)

Tässä harjoituksessa ohjattavat pohtivat itselleen tärkeitä
syitä liikkua ja kertovat niistä muille ryhmäläisille. Liikunnan hyötyjä on tehokasta käydä läpi yhdessä ryhmäläisten kanssa keskustellen. Harjoitus on toiminnallinen tapa herätellä ohjattavien liikuntamotivaatiota ja välittää tietoa liikunnan moninaisista hyödyistä.

Lataa aineisto:
Liikunnan seurauskortit
Kirjalliset ohjeet keskustelun fasilitointiin

3. LIIKUNTALUULOT (HARJOITUKSEN KESTO 15 MIN)

Harjoituksen tavoitteena on käydä keskustelua epärealistisista kehonkuva- ja liikuntavaatimuksista, jotka nousevat esiin esimerkiksi mediassa. Harjoitus herättää nuoret suhtautumaan kriittisesti ulkonäkövaatimuksiin ja yliampuviin treenitavoitteisiin. Harjoitus on ollut erittäin pidetty! 

Lataa aineisto:
Tulostettavat liikuntaluulolaput
Opiskelijoille esitettävät diat
Kirjalliset ohjeet keskustelun fasilitointiin

4. SMART-LIIKUNTATAVOITEHARJOITUS (HARJOITUKSEN KESTO 45 MIN)

Harjoituksessa opitaan tekemään itselle sopiva liikuntatavoite ja -suunnitelma SMART-periaatteiden pohjalta. SMART tulee sanoista saavutettava, mitattava, ajankohtainen, relevantti ja tarkka. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että SMART-periaatteita noudattelevat tavoitteet toteutuvat todennäköisemmin kuin löyhästi asetetut epätarkat tai epärealistiset tavoitteet.

Lataa aineisto:
SMART-tavoitepohja
Opiskelijoille esitettävät diat
Kirjalliset ohjeet keskustelun fasilitointiin

5. LIIKUNNAN ESTEET: ONGELMANRATKAISURYHMÄT (20 MIN)

Tässä harjoituksessa nuoret tunnistavat valmiiden casetapausten avulla liikuntatavoitteen toteuttamisen esteitä ja oppivat ratkaisemaan niitä. He pääsevät pohtimaan ikään kuin asiantuntijoina jonkun toisen kohtaamaa pulmatilannetta, ja miettimään siihen apukeinoja ja ratkaisuja. Nuoret ovat pitäneet harjoituksesta erityisen paljon, ja keskustelua on syntynyt aina.

Lataa aineisto:
Case-tapaukset
Opiskelijoille esitettävät diat
Kirjalliset ohjeet keskustelun fasilitointiin

OPISKELIJAN TYÖKIRJA

Työkirja on tarkoitettu opiskelijoiden käyttöön sekä koulussa että vapaa-ajalla. Kirja tukee kuuden tunnin Let’s Move It- kokonaisuutta. Työkirja sisältää perustietoa liikkumisen lisäämisestä. Lisäksi työkirjassa on innostavia harjoituksia ja extramateriaalia hyvän kunnon rakentamiseen.

INNOSTUITKO??

Jos haluat vetää koko kuuden oppitunnin Let’s Move It -kokonaisuuden, löydät ohjelman ohjaajakäsikirjan ja kaikki oppitunneilla käytettävät materiaalit Google Driven Harjoitukset-kansiosta. Materiaalipankista voit myös printata ohjeistukset kaikkien yllä olevien harjoitusten vetämiseen. Ja jotta aktivointi ei jäisi vain luokkahuoneiden sisäpuolelle, muista myös huomiota herättävät julisteemme! 

Let’s Move It on Helsingin yliopistossa vuosina 2012–2018 toteutettu tutkimushankekokonaisuus, jota ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö (2012–2018) , sosiaali- ja terveysministeriö (2012–2014) ja Suomen Akatemia (2016–2018). Lue lisää tutkimuksesta täältä!

 

Tietosuojaseloste

Creative Commons -lisenssi
Let's Move It -materiaalipankki, jonka tekijä on Nelli Hankonen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.